Kosten en aanmelding

Geestelijke gezondheidszorg (jeugd)

Katrien heeft een overeenkomst met de Haagse gemeentes en mag basis-geestelijke gezondheidszorg (jeugdwet) leveren; met een geldige verwijzing van de huisarts of het centrum voor jeugd en gezin wordt de zorg vergoed.
Het is ook soms mogelijk om een PGB aan te vragen; u bent zelf verantwoordelijk om dit te regelen. Daar waar mogelijk, kan ik met u meedenken.

Geestelijke gezondheidszorg (zelfbetaler)

Wanneer u geen verwijzing van de H10 heeft of wenst en u zelf de kosten betaalt, wordt na de intake een behandelplan en offerte opgesteld.
De kosten van de intake zijn 150 euro.
Het uurtarief is 90 euro.

Afzeggen van een afspraak

Door de gemeente wordt een no- show niet vergoed, ik verzoek u dan ook met klem tijdig uw afspraak te verzetten (24u van te voren). Anders ben ik genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen.

Wachttijd

Wachttijd van aanmelding tot intake bedraagt ca. 3 weken. Na aanmelding via mail of telefonisch krijgt u een aanmeldingsformulier toegestuurd. Als dit binnen is, neem ik contact met u op voor het maken van een intakegesprek.

Management en training

Voor iedere vraag wordt een offerte op maat gemaakt. De offerte bestaat minimaal uit de opdrachtsomschrijving, doelstellingen, periode, evaluatiemomenten en kosten.