Kind en Jeugd

Katrien is er voor die kinderen , jongeren (en hun ouders) die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling of met elkaar. Voor een breed scala aan klachten en problemen ( angst, somberheid, opstandig gedrag, trauma’s e.a.) zoeken we samen de oplossing.
Wanneer het Katrien niet lukt om een oplossing te brengen, zal zij zorgen voor een goed advies of doorverwijzing.

Volwassenen

Door jarenlange ervaring in de zorg en bijscholing is er ook een beperkt aanbod voor volwassenen. Voor de behandeling van depressieve – en angstklachten, klachten die trauma gerelateerd zijn of klachten die samenhangen met veranderingen in levensfase onderzoeken we samen welk aanbod passend is.

Persoonlijkheidsproblematiek, verslaving/middelengebruik en eetstoornissen zijn contra-indicaties. U verdient dan multidisciplinaire zorg en hulpverlening die 24u bereikbaarheid garandeert.

Verstandelijke beperking

Ook wanneer de client (kind of volwassene) een verstandelijke beperking heeft, kunt u bij Katrien terecht. Passend bij de client wordt gekeken naar mogelijkheden, deze zijn er altijd.
De client staat centraal, niet zijn (probleem)gedrag, de beperking of een methode.

EMDR

Voor mensen die een trauma of verlies geleden hebben.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische handelingen en pesterijen. Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden traumatische herinneringen eerst geactiveerd  en dan gecombineerd met een afleidende taak zoals oogbewegingen. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd (tekst www.emdrkindenjeugd.nl)

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend.

EMDR wordt vaak gegeven in combinatie met andere therapeutische interventies. Katrien is ook cognitief gedragstherapeut.