Kind en Jeugd

Katrien is er voor die kinderen , jongeren (en hun ouders) die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling of met elkaar. Voor een breed scala aan klachten en problemen ( angst, somberheid, opstandig gedrag, trauma’s e.a.) zoeken we samen de oplossing.
Wanneer het Katrien niet lukt om een oplossing te brengen, zal zij zorgen voor een goed advies of doorverwijzing.

Volwassenen

Katrien is jeugdspecialist. Door jarenlange ervaring in de zorg is en bijscholing is er ook een beperkt aanbod voor volwassenen.
Daar waar klachten zijn ontstaan die traumagerelateerd zijn, is behandeling mogelijk met EMDR.
Ook voor ouders van kinderen die in behandeling zijn, kan het zijn dat eigen problematiek voorop staat. In deze gevallen wordt gekeken of de ouders hierin kunnen begeleid worden of dat doorverwijzing noodzakelijk is.

Verstandelijke beperking

Ook wanneer de client (kind of volwassene) een verstandelijke beperking heeft, kunt u bij Katrien terecht. Passend bij de client wordt gekeken naar mogelijkheden, deze zijn er altijd.
De client staat centraal, niet zijn (probleem)gedrag, de beperking of een methode.

EMDR

Voor mensen die een trauma of verlies geleden hebben.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische handelingen en pesterijen. Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden traumatische herinneringen eerst geactiveerd  en dan gecombineerd met een afleidende taak zoals oogbewegingen. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd (tekst www.emdrkindenjeugd.nl)

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend.

EMDR wordt vaak gegeven in combinatie met andere therapeutische interventies. Katrien is ook cognitief gedragstherapeut.